Ultimele Stiri
Anunt de licitatie – Oraşul Slănic Moldova – Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: : Oraşul Slănic Moldova, oraş Slănic Moldova, Str. Vasile Alecsandri, nr. 4, judeţul BACĂU, telefon 0234348119, fax 0234348829, cod fiscal 4278442 , persoana de contact : Scurtu Mihaela Alina , email […]Comunicat de presă privind finalizarea implementării proiectul ”Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona transfrontalieră” – IMDRO. – Primăria Comunei Țuțora Comunicat de presă privind finalizarea implementării proiectul ”Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona transfrontalieră” – IMDRO. Primăria Comunei Țuțora anunță finalizarea proiectului ”Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona transfrontalieră” – IMDRO; Cod EMS/ENI: 1HARD/3.1/47. Partenerii proiectului sunt Comuna Țuțora (România) și Consiliul Raional Nisporeni (Republica Moldova). Valoarea totală a contractului […]ANUNT – Oraşul Slănic Moldova – 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:. Oraşul Slănic Moldova, Str. V. Alecsandri, nr. 4, jud. BACĂU, telefon 0234348119, fax 0234348829, email primaria@primariaslanicmoldova.ro . 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și […]ANUNȚ DESTINAT IMM-urilor –   Oportunitate program gratuit pentru IMM-uri din regiunile Nord Est și Sud Est, pentru a beneficia de activități de sprijin personalizat având ca scop elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă, precum și cursuri gratuite pentru angajați.   Poți fi una dintre IMM-urile ce beneficiază de programe de formare profesională gratuite […]Comunicat de presă “Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. POVEȘTI ROM-ANTICE” – Proiectul este implementat de către Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ, în parteneriat cu Ateneul Naţional din laşi şi Dac Music Performance (Norvegia). Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea nivelului de conştientizare şi valorificare a culturii rome prin acţiuni integratoare cu conţinut cultural-artistic şi profesional cu implicarea persoanelor de etnie romă din judeţul Neamţ. […]

ANUNT – Oraşul Slănic Moldova

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:. Oraşul Slănic Moldova, Str. V. Alecsandri, nr. 4, jud. BACĂU, telefon 0234348119, fax 0234348829, email primaria@primariaslanicmoldova.ro .

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Obiectul închirierii îl constituie 15 loturi teren și căsuțe comerciale amplasate pe acesta, aparținând domeniului public al Oraşului Slănic Moldova, conform H.G. nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum şi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, situate în intravilanul Oraşului Slănic Moldova, str. V. Alecsandri , nr. 13, Aleea cu Castani , nr. cadastral 62243 și nr. 63064, după cum urmează: – Lot Casuța Comercială nr. 1 – suprafață totală de 20 mp, compus din 1 încăpere de 8 mp și teren de expunere 12 mp, pentru activitați de alimentație publică; – Lot Casuța Comercială nr. 2 – suprafață totală de 12 mp, compus din 1 încăpere de 8 mp și teren de expunere 4 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ; – Lot Casuța Comercială nr. 3 – suprafață totală de 12 mp, compus din 1 încăpere de 8 mp și teren de expunere 4 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ; – Lot Casuța Comercială nr. 4 – suprafață totală de 19 mp, compus din 1 încăpere de 8 mp și teren de expunere 11 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ; – Lot Casuța Comercială nr. 5 – suprafață totală de 19 mp, compus din 1 încăpere de 8 mp și teren de expunere 11 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ; – Lot Casuța Comercială nr. 6 – suprafață totală de 12 mp, compus din 1 încăpere de 8 mp și teren de expunere 4 mp , pentru comercializare produse de tip artizanat ; – Lot Casuța Comercială nr. 7 – suprafață totală de 12 mp, compus din 1 încăpere de 8 mp și teren de expunere 4 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ; – Lot Casuța Comercială nr. 8 – suprafață totală de 18, compus din 1 încăpere de 12 mp și teren de expunere 6 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ; – Lot Casuța Comercială nr. 9 – suprafață totală de 12 mp, compus din 1 încăpere de 8 mp și teren de expunere 4 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ; – Lot Casuța Comercială nr. 10 – suprafață totală de 17 mp, compus din1 încăpere de 8 mp și teren de expunere 9 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ; – Lot Casuța Comercială nr. 11 – suprafață totală de 21 mp, compus din 1 încăpere de 8 mp și teren de expunere 13 mp , pentru comercializare produse de tip artizanat ; – Lot Casuța Comercială nr. 12 – suprafață totală de 12 mp, compus din 1 încăpere de 8 mp și teren de expunere 4 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ; – Lot Casuța Comercială nr. 13 – suprafață totală de 24 mp, compus din 1 încăpere de 12 mp și teren de expunere 12 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ; – Lot Casuța Comercială nr. 14 – suprafață totală de 21 mp, compus din 1 încăpere de 12 mp și teren de expunere 9 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ; – Lot Casuța Comercială nr. 15 – suprafață totală de 33 mp, compus din 1 încăpere de 12 mp și teren de expunere 21 mp, pentru activitați de alimentație publică; Închirierea se face conform prevederilor O.U.G nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Slănic Moldova nr. 36 din 30.03.2023.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate obţine prin cumpărare de la Casieria Oraşului Slănic Moldova, situată la parter .

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Urbanism din cadrul Oraşului Slănic-Moldova, Str. V. Alecsandri, nr. 4.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul documentaţiei de atribuire este de 50 lei, sumă care va fi plătită la Casieria Oraşului Slănic Moldova, str. V. Alecsandri, nr. 4 .

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 20/04/2023, ora 12.00

4. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini .

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05/05/2023, ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la Registratura Oraşului Slănic Moldova, str. V. Alecsandri, nr. 4, jud.Bacău.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 08/05/2023, Sediul Orașului Slănic Moldova, str. V. Alecsandri, nr. 4, jud. Bacău, ora 10.00, sala de ședințe .

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secţia de contencios Administrativ a Tribunalului Bacău , Str. Ştefan cel Mare nr. 4, Cod 600356 , tel: 0234/514419, fax 0234/525211 e-mail tr-bacau-reg2@just.ro .

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 03/04/2023