Ultimele Stiri

ANUNȚ DESTINAT IMM-urilor

 

Oportunitate program gratuit pentru IMM-uri din regiunile Nord Est și Sud Est, pentru a beneficia de activități de sprijin personalizat având ca scop elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă, precum și cursuri gratuite pentru angajați.

 

Poți fi una dintre IMM-urile ce beneficiază de programe de formare profesională gratuite pentru angajați prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului POCU/860/3/12/142924-”Digital IMMotion”-IDMySMIS: 142924.

 

Uniunea Națională a Patronatului Român-Regiunea Nord Est alături de partenerii săi, Asociația Megline și Asociația Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale „Pro Vocație” , invită IMM-urile interesate din regiunea Nord Est și Sud Est la  activitățile gratuite aferente proiectului de formare profesională pentru angajați-Digital IMMotion.

Întreprinderile, în urma implementării activităților de sprijin personalizat, avînd ca scop elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă, precum și a unor documente/ recomandări/ măsuri specifice privind îmbunătățirea calității resursei umane și consolidarea competitivității economice, vor avea ca rezultat:

-creșterea nivelului general de competență al angajaților;

-creșterea nivelului/standardelor de calitate pentru servicii/produse;

-utilizarea de noi tehnologii;

-consolidarea muncii în echipă prin operativitate/ promptitudine oferite prin dobândirea de noi competențe digitale;

-creșterea oportunităților pe piață.

 

Angajații vor dobîndi noi competențe, vor beneficia de un management al timpului mai bun, prin gestionarea timpului mai productiv, asumarea de noi abilități în vederea eficientizării activității și a implicării la locul de muncă, mai multă inițiativă și creativitate.

 

Toate aceste aspecte vor duce la rezultatul comun scontat pentru IMM-urile implicate: creșterea competivității și productivității, o mai bună si rapidă pozitionare pe piață, o adaptare la viitor și tot ce presupune industria 4.0, prin dezvoltarea personală și profesională sustenabilă, creșterea dinamică și competitivă a sectorului IMM, pe plan regional.

 

Reamintim obiectivul general al proiectului și anume: „îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini și creșterea performanțelor profesionale pentru 320 persoane, avînd calitatea de angajați în întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC 2015-2020 / SNCDI 2014-2020), prin furnizarea unor programe de formare în domeniul alfabetizarii digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor și a altor măsuri relevante, inovatoare și durabile, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabilă și a gradului de adaptabilitate a activității la dinamica pieței muncii a Regiunilor Sud-Est și Nord-Est.

Proiectul se adresează întreprinderilor care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potential competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligentă conform SNC/SNCDI și au punct lucru/sediu social în una din regiunile vizate.

Grupul-țintă este alcătuit din 320 persoane avînd calitatea de angajați ce provin din întreprinderi care își desfășoară sau care intenționează să-și adapteze activitatea principală / secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI) din regiunile Sud-Est (judetele Brăila, Buzău, Constanța / cu exceptia zonei de Nord, Galați, Vrancea) și Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), din care: 128 femei (40%) și 32 persoane cu vârsta între 55-64 ani (10%).

În cadrul programului sunt vizitate cursuri în vederea dobândirii/îmbunătățirii competențelor digitale ale angajaților, prin cursuri de inițiere, specializare, iar IMM-urile  beneficiază de sprijin în implementarea de programe de învățare la locul de muncă, respectiv:

Competențe de bază-curs de inițiere Operator PC;

Competențe avansate  – curs de specializare-Asistent relații publice și comunicare – Marketing digital;

sau dedicate specialiștilor IT  – curs de specializare – Programator sisteme informatice.

 

Pentru mai multe detalii:

Manager proiect- Corneliu Pricope–0745/ 515 052

office@unpr-rne.ro

www.unpr-rne.ro sau puteți accesa formularul de înscriere:  https://unpr-rne.ro/wp-content/uploads/2022/06/Formulare-inscriere-proiect-IMMotion-.pdf

Programele de formare profesională sunt gratuite, ajută la creșterea performanței angajaților și  sunt certificate cf legislatiei în vigoare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

ANUNȚ DESTINAT IMM-urilor

 

Oportunitate program gratuit pentru IMM-uri din regiunile Nord Est și Sud Est, pentru a beneficia de activități de sprijin personalizat având ca scop elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă, precum și cursuri gratuite pentru angajați.

 

Poți fi una dintre IMM-urile ce beneficiază de programe de formare profesională gratuite pentru angajați prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului POCU/860/3/12/142924-”Digital IMMotion”-IDMySMIS: 142924.

 

Uniunea Națională a Patronatului Român-Regiunea Nord Est alături de partenerii săi, Asociația Megline și Asociația Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale „Pro Vocație” , invită IMM-urile interesate din regiunea Nord Est și Sud Est la  activitățile gratuite aferente proiectului de formare profesională pentru angajați-Digital IMMotion.

Întreprinderile, în urma implementării activităților de sprijin personalizat, avînd ca scop elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă, precum și a unor documente/ recomandări/ măsuri specifice privind îmbunătățirea calității resursei umane și consolidarea competitivității economice, vor avea ca rezultat:

-creșterea nivelului general de competență al angajaților;

-creșterea nivelului/standardelor de calitate pentru servicii/produse;

-utilizarea de noi tehnologii;

-consolidarea muncii în echipă prin operativitate/ promptitudine oferite prin dobândirea de noi competențe digitale;

-creșterea oportunităților pe piață.

 

Angajații vor dobîndi noi competențe, vor beneficia de un management al timpului mai bun, prin gestionarea timpului mai productiv, asumarea de noi abilități în vederea eficientizării activității și a implicării la locul de muncă, mai multă inițiativă și creativitate.

 

Toate aceste aspecte vor duce la rezultatul comun scontat pentru IMM-urile implicate: creșterea competivității și productivității, o mai bună si rapidă pozitionare pe piață, o adaptare la viitor și tot ce presupune industria 4.0, prin dezvoltarea personală și profesională sustenabilă, creșterea dinamică și competitivă a sectorului IMM, pe plan regional.

 

Reamintim obiectivul general al proiectului și anume: „îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini și creșterea performanțelor profesionale pentru 320 persoane, avînd calitatea de angajați în întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC 2015-2020 / SNCDI 2014-2020), prin furnizarea unor programe de formare în domeniul alfabetizarii digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor și a altor măsuri relevante, inovatoare și durabile, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabilă și a gradului de adaptabilitate a activității la dinamica pieței muncii a Regiunilor Sud-Est și Nord-Est.

Proiectul se adresează întreprinderilor care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potential competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligentă conform SNC/SNCDI și au punct lucru/sediu social în una din regiunile vizate.

Grupul-țintă este alcătuit din 320 persoane avînd calitatea de angajați ce provin din întreprinderi care își desfășoară sau care intenționează să-și adapteze activitatea principală / secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI) din regiunile Sud-Est (judetele Brăila, Buzău, Constanța / cu exceptia zonei de Nord, Galați, Vrancea) și Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), din care: 128 femei (40%) și 32 persoane cu vârsta între 55-64 ani (10%).

În cadrul programului sunt vizitate cursuri în vederea dobândirii/îmbunătățirii competențelor digitale ale angajaților, prin cursuri de inițiere, specializare, iar IMM-urile  beneficiază de sprijin în implementarea de programe de învățare la locul de muncă, respectiv:

Competențe de bază-curs de inițiere Operator PC;

Competențe avansate  – curs de specializare-Asistent relații publice și comunicare – Marketing digital;

sau dedicate specialiștilor IT  – curs de specializare – Programator sisteme informatice.

 

Pentru mai multe detalii:

Manager proiect- Corneliu Pricope–0745/ 515 052

office@unpr-rne.ro

www.unpr-rne.ro sau puteți accesa formularul de înscriere:  https://unpr-rne.ro/wp-content/uploads/2022/06/Formulare-inscriere-proiect-IMMotion-.pdf

Programele de formare profesională sunt gratuite, ajută la creșterea performanței angajaților și  sunt certificate cf legislatiei în vigoare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.