Ultimele Stiri
Restricții de trafic pe Șoseaua Bucium timp de două săptămâni – Începând cu data de 13 noiembrie 2023, până la 28 noiembrie 2023, vor fi impuse restricții de trafic pe Șoseaua Bucium, segmentul cuprins între intersecția cu str. Trei Fântâni și bld. Poitiers, ca parte a procesului de implementare a proiectului „Extinderea sistemului de apă și canalizare în zona metropolitana a Municipiului Iași – zona Sud […]PĂRINTELE CRIN TRIANDAFIL THEODORESCU LA INTERVIURILE ”AMBASADOR PENTRU ROMÂNIA” – COMUNICAT DE PRESĂ Părintele Crin Triandafil Theodorescu este invitatul de copertă în noul număr al revistei ”Ambasador pentru România”. Este un ambasador al Iubirii supreme și al Învierii și îl găsim la parohia Lușca din județul Bistrița-Năsăud. Veți putea citi unul dintre cele mai frumoase interviuri din istoria revistei.   Ales de Dumnezeu ”desculțul” să […]A APĂRUT NUMĂRUL 9 AL REVISTEI ”AMBASADOR PENTRU ROMÂNIA” – COMUNICAT DE PRESĂ A APĂRUT NUMĂRUL 9 AL REVISTEI ”AMBASADOR PENTRU ROMÂNIA”   A ieșit de sub tipar numărul 9 al revistei ”Ambasador pentru România”, una dintre cele mai prestigioase publicații ale elitelor românești din țară și din diaspora. Și în această ediție veți descoperi poveștile unor personalități marcante care fac excelență pentru România în […]Medicul Grigore Tinică, o somitate în chirurgia cardiovasculară europeană, la interviurile revistei ”Ambasador pentru România” – Medicul Grigore Tinică, o somitate în chirurgia cardiovasculară europeană, se numără printre invitații revistei ”Ambasador pentru România”, numărul 8. Interviul a fost realizat de Cristiana P. Bota, fondatoarea publicației, la Institutul de Boli Cardiovasculare ”George I. M. Georgescu” din Iaşi.   Grigore Tinică este medic şi nu orice medic, ci unul dintre cei mai buni […]Anunt de licitatie – Oraşul Slănic Moldova – Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: : Oraşul Slănic Moldova, oraş Slănic Moldova, Str. Vasile Alecsandri, nr. 4, judeţul BACĂU, telefon 0234348119, fax 0234348829, cod fiscal 4278442 , persoana de contact : Scurtu Mihaela Alina , email […]

Anunt de licitatie – Oraşul Slănic Moldova

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: : Oraşul Slănic Moldova, oraş Slănic Moldova, Str. Vasile Alecsandri, nr. 4, judeţul BACĂU, telefon 0234348119, fax 0234348829, cod fiscal 4278442 , persoana de contact : Scurtu Mihaela Alina , email primaria@primariaslanicmoldova.ro .
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Obiectul închirierii îl constituie 4 loturi teren și căsuțe comerciale amplasate pe acesta, aparținând domeniului public al Oraşului Slănic Moldova, conform H.G. nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum şi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, situate în intravilanul Oraşului Slănic Moldova, str. V. Alecsandri , nr. 13, Aleea cu Castani , nr. cadastral 62243 și nr. 63064, după cum urmează:

– Lot Casuța Comercială nr. 3 – suprafață totală de 12 mp, compus din 1 încăpere de 8 mp și teren de expunere 4 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ;

– Lot Casuța Comercială nr. 8 – suprafață totală de 18, compus din 1 încăpere de 12 mp și teren de expunere 6 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ;

– Lot Casuța Comercială nr. 9 – suprafață totală de 12 mp, compus din 1 încăpere de 8 mp și teren de expunere 4 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ;

– Lot Casuța Comercială nr. 14 – suprafață totală de 21 mp, compus din 1 încăpere de 12 mp și teren de expunere 9 mp, pentru comercializare produse de tip artizanat ; Închirierea se face conform prevederilor O.U.G nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Slănic Moldova nr. 36 din 30.03.2023.

  1. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate obţine prin cumpărare de la Casieria Oraşului Slănic Moldova, situată la parter .

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Urbanism din cadrul Oraşului Slănic-Moldova, Str. Vasile Alecsandri, nr. 4.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul documentaţiei de atribuire este de 50 lei, sumă care va fi plătită la Casieria Oraşului Slănic Moldova, str. Vasile Alecsandri, nr. 4 .

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 10/07/2023, ora 16.00

  1. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 18/07/2023, ora 16.00 .

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la Registratura Oraşului Slănic Moldova, str. Vasile Alecsandri, nr. 4, județul Bacău.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar .

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 19/07/2023, Sediul Orașului Slănic Moldova, oraș Slănic Moldova, str. Vasile Alecsandri, nr. 4, județul Bacău, ora 10.00, sala de ședințe .
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secţia de contencios Administrativ a Tribunalului Bacău , Str. Ştefan cel Mare nr. 4, Cod 600356 , tel: 0234/514419, fax 0234/525211 e-mail tr-bacau-reg2@just.ro .